Fizyczna mapa europy online dating

Z drugiej strony jednak Finlandia dzięki temu, a także dzięki sąsiedztwu Szwecji i Norwegii, stała się państwem socjalnym z prywatną własnością, ale wysokimi podatkami.

Podatki stanowią 45% PKB i jest to poziom najwyższy na świecie po krajach skandynawskich, które mają podatki nieco wyższe niż 50% PKB. Wskaźnik Giniego, czyli poziom rozpiętości w dochodach, wynosi 26,9 i jest jednym z najniższych na świecie.

Mianuje kanclerza sprawiedliwości, przewodniczącego i członków Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także arcybiskupa i biskupów Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Posiada możliwość rozwiązania parlamentu, prawo kontroli administracji, prawo inicjatywy ustawodawczej i veta ustawodawczego. Według rankingu Global Firepower (2014) fińskie siły zbrojne stanowią 49.

Długość okresu wegetacyjnego na południu wynosi 185-200 dni, na północy 120.

Najwyższą temperaturę zanotowano w 1914 roku w Liperi, koło Joensuu i wynosiła ona 37,2 °C.

Liczba dni w roku z temperaturą powyżej 25 °C waha się od 20-25 na południu do 5-7 na północy (w górskiej stacji Kilpisjärvi takie temperatury występują średnio raz na 2 lata).

Najwięcej zanotowano 48 dni w mieście Kkouvola w 2010 roku.

Głową państwa jest prezydent (od 2012 roku ten urząd sprawuje Sauli Niinistö), wybierany przez społeczeństwo w bezpośrednich wyborach na sześcioletnią kadencję i może być wybrany na najwyżej dwie, następujące po sobie, kadencje.

W kompetencjach prezydenta zawiera się, między innymi, mianowanie premiera i na jego wniosek ministrów.

Od zachodu i południa ma ponadto dostęp do Morza Bałtyckiego.

Finland, Republiken Finland) – państwo w Europie Północnej, powstałe po odłączeniu od Rosji w 1917. Graniczy od zachodu ze Szwecją, od północy z Norwegią i od wschodu z Rosją.

Ta dysproporcja wzrosła wraz z postępującą urbanizacją w XX wieku.